×
×

0

0

Omega-360 คืออะไร

Omega-360 คืออะไร Omega-360 คือสารที่อยู่ในน้ำมันปลา น้ำมันปลาเป็นน้ำมันที่สกัดจากส่วนของเนื้อ หนัง หัว และหางของปลาทะเลน้ำลึกโดยเฉพาะปลาในเขตหนาว ในน้ำมันปลามีกรดไขมันหลายชนิด ซึ่งประกอบด้วย...

Lysine (ไลซีน) คืออะไร

Lysine (ไลซีน) คืออะไร Lysine (ไลซีน) เป็นกรดอะมิโนจําเป็น (essential amino acid) ที่ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้ จึงต้องได้รับจากการรับประทานอาหาร การศึกษาที่พบว่า lysine มีส่...

L-Glutamine คืออะไร

L-Glutamine คืออะไร L-Glutamine เป็นกรดอะมิโนที่จำเป็น (Essential Amino Acids) และเป็นกรดอะมิโนที่มีมากที่สุดในร่างกาย โดยมากกว่า 60% ของ L-Glutamine จะอยู่ในเซลล์กล้ามเนื้อ (Skelaton Muscl...
×

ติดต่อ